Previous slide
Next slide

Công Nghệ Nổi Bật Của Điều Hòa Gree

Điều Hòa Treo Tường

Điều Hòa Gree 12000Btu 1 Chiều GWC12KC-K6N0C4

Model: GWC12KC-K6N0C4

Chức năng: 1 chiều lạnh

Dòng sản phẩm: Non-Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Gree 9000Btu 1 Chiều GWC09KB-K6N0C4

Model: GWC09KB-K6N0C4

Chức năng: 1 chiều lạnh

Dòng sản phẩm: Non-Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Gree 12000Btu 2 Chiều GWH12KC-K6N0C4

Model: GWH12KC-K6N0C4

Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi

Dòng sản phẩm: Non-Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Treo tường gree
Điều Hòa Gree 18000Btu 2 Chiều Inverter GWH18PD-K6D1P4

Model: GWH18PD-K6D1P4

Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi

Dòng sản phẩm: Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Inverter, ,Real Cool, Turbo, X-Fan

Fairy Gree
Điều Hòa Gree 18000Btu 1 Chiều Inverter GWC18PC-K3D0P4

Model: GWC18PC-K3D0P4

Chức năng: 1 chiều lạnh

Dòng sản phẩm: Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Inverter, ,Real Cool, Turbo, X-Fan

fairy1-04-min
Điều Hòa Gree 12000Btu 2 Chiều Inverter GWH12PB-K6D1P4

Model: GWH12PB-K6D1P4

Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi

Dòng sản phẩm: Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Inverter, ,Real Cool, Turbo, X-Fan

pular1-14-min-1
Điều Hòa Gree 12000Btu 1 Chiều Inverter GWC12PB-K3D0P4

Model: GWC12PB-K3D0P4

Chức năng: 1 chiều lạnh

Dòng sản phẩm: Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Inverter, ,Real Cool, Turbo, X-Fan

Điều Hòa Gree 18000Btu 1 Chiều Inverter GWC18UC-S6D9A4A

 

Model: GWC18UC-S6D9A4A

Chức năng: 1 chiều lạnh

Dòng sản phẩm: Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Wifi Control, G10 Inverter, X-fan…

Điều Hòa Gree 12000Btu 1 Chiều Inverter CHARM12CI

Model: CHARM12CI 

Chức năng: 1 chiều lạnh

Dòng sản phẩm: Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Inverter, Golden Fin, G-clean, 03 chế độ ngủ

Điều Hòa Gree 9000Btu 2 Chiều Inverter CHARM9HI

Model: CHARM9HI 

Chức năng: 2 chiều lạnh / chiều sưởi

Dòng sản phẩm: Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Inverter, Golden Fin, G-clean, 03 chế độ ngủ, I-Feel

Điều Hòa Gree 9000Btu 1 Chiều Inverter CHARM9CI

Model: CHARM9CI 

Chức năng: 1 chiều lạnh

Dòng sản phẩm: Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Inverter, Golden Fin, G-clean, 03 chế độ ngủ

Treo tường gree
Điều Hòa Gree 9000Btu 2 Chiều AMORE9HN

Model: AMORE9HN

Chức năng: 2 chiều lạnh / chiều sưởi

Dòng sản phẩm: Non-Inverter

Gas R32

Tính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Âm Trần Cassette

-5%
Điều hòa âm trần Gree 2 chiều Non Inverter 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Model: GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

 • Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
-7%
Điều hòa âm trần Gree 2 chiều Non Inverter 24000BTU GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Model: GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

 • Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
-4%
Điều hòa âm trần Gree 2 chiều Non Inverter 34000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-K

Model: GU100T/A1-K/GU100W/A1-K

 • Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
-3%
Điều hòa âm trần Gree 2 chiều Non Inverter 42000BTU GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Model: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

 • Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén

 

-4%
Điều hòa âm trần Gree 2 chiều Non Inverter 48000BTU GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

Model: GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

 • Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
-4%
Điều Hòa âm trần Gree Inverter 1 Chiều 18.000BTU GULD50T1/A-S/GULD50W1/NhA-S

Model: GULD50T1/A-S/GULD50W1/NhA-S

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Inverter
 • Gas R32
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
-8%
Điều Hòa âm trần Gree Inverter 1 Chiều 24.000BTU GULD71T1/A-S/GULD71W1/NhA-S

Model: GULD71T1/A-S/GULD71W1/NhA-S

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Inverter
 • Gas R32
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
-5%
Điều Hòa âm trần Gree Inverter 1 Chiều 34.000BTU GULD100T1/A-S/GULD100W1/NhA-S

Model: GULD100T1/A-S/GULD100W1/NhA-S

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Inverter
 • Gas R32
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành chính hãng Máy 02 năm, máy nén 03 năm
-5%
Điều hòa âm trần Gree Non Inverter 1 chiều 42.000BTU GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
-5%
Điều hòa âm trần Gree Non Inverter 1 chiều 48.000BTU GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
-4%
Điều hòa âm trần Gree Non Inverter 1 chiều 55.000BTU GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: Thổi gió 360 độ, Mặt nạ tự động nâng hạ
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén

Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió

-16%
Nối ống gió Gree
Điều Hòa Gree Nối Ống Gió 18000 BTU 2 Chiều Inverter GUD50PS1/A-S/GUD50W1/NhA-S

Model:GUD50PS1/A-S/GUD50W1/NhA-S Chức năng: 2 chiều lạnh-sưởi Công nghệ: Inverter Tính năng nổi bật: Thiết kế nhỏ gọn, Phương pháp hồi

-11%
Nối ống gió Gree
Điều Hòa Gree Nối Ống Gió 24000 BTU 2 Chiều Inverter GUD71PHS1/A-S/GUD71W1/NhA-S

Model: GUD71PHS1/A-S/GUD71W1/NhA-S

Chức năng: 2 chiều lạnh-sưởi
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: Thiết kế nhỏ gọn, Phương pháp hồi gió, 9 chế độ áp suất tĩnh, Gas R32

-14%
Nối ống gió Gree
Điều Hòa Gree Nối Ống Gió 36000 BTU 2 Chiều Inverter GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-S

Cam kết giá Điều Hòa Nối Ống Gió Gree 18000Btu 2 Chiều GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-S rẻ nhất thị trường

☑️ Điện máy Hiếu Anh là nhà phân phối chính hãng Gree

☑️ Bán buôn, dự án Điều Hòa Nối Ống Gió Gree 2 Chiều GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-S số lượng lớn với giá cạnh tranh

☑️ Giao hàng toàn quốc. Tình trạng mới 100%

☑️ Bảo hành 2 năm cho sản phẩm – 3 năm cho máy nén
☎ Hotline: 0936.366.629 để có giá tốt nhất

-7%
Điều hòa nối ống gió
Điều Hòa Gree Nối Ống Gió 48000 BTU 2 Chiều Inverter GUD140PHS1/A-S/GUD140W1/NhA-S

Model: GUD140PHS1/A-S/GUD140W1/NhA-S

Chức năng: 2 chiều lạnh-sưởi
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: Thiết kế nhỏ gọn, Phương pháp hồi gió, 9 chế độ áp suất tĩnh, Gas R32/ R410A

gree nối ống gió
Điều Hòa Gree Nối Ống Gió Inverter 1 Chiều Gas R32

Model:

GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S

GULD71PHS1/A-S/GULD71W1/NhA-S

GULD100PHS1/A-S/GULD100W1/NhA-S

GULD125PHS1/A-S/GULD125W1/NhA-S

GULD140PHS1/A-S/GULD140W1/NhA-S

Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: Thiết kế nhỏ gọn, Phương pháp hồi gió, 9 chế độ áp suất tĩnh, Gas R32

gree nối ống gió
Điều Hòa Gree Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều Gas R32

Model:

GUD35PS1/A-S/GUD35W1/NhA-S

GUD50PS1/A-S/GUD50W1/NhA-Sc

GUD71PHS1/A-S/GUD71W1/NhA-A

GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-S

GUD140PHS1/A-S/GUD140W1/NhA-S

Chức năng: 2 chiều lạnh-sưởi
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: Thiết kế nhỏ gọn, Phương pháp hồi gió, 9 chế độ áp suất tĩnh, Gas R32

gree nối ống gió
Điều Hòa Gree Nối Ống Gió Không Inverter 2 Chiều Gas R410A

Model:

GU125PHS/A1-K/GU125W/A1-M

GU140PHS/A1-K/GU140W/A1-M

GU160PHS/A1-K/GU160W/A1-M

Chức năng: 2 chiều lạnh-sưởi
Công nghệ: Non Inverter
Tính năng nổi bật: Thiết kế nhỏ gọn, Phương pháp hồi gió, 9 chế độ áp suất tĩnh, Gas R410A

Điều Hòa Cây, Tủ Đứng

Điều Hòa Tủ Đứng GREE 10HP 1 chiều inverter LF28WPd/Na-M

Model: LF28WPd/Na-M

Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: Khoảng cách kết nối dài, Tản nhiệt bằng Gas Lạnh, Dải điện áp rộng

Điều Hòa Tủ Đứng Gree Candice 2 Chiều 55000 Btu (6.0 HP) GVH55AH-M3NTB1A

Model: GVH55AH-M3NTB1A

Chức năng: 2 chiều lạnh-sưởi

Công nghệ: Non-Inverter

Tính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, Sưởi thông minh, Hiển thị mã lỗi

Điều Hòa Tủ Đứng Gree T-Fresh 1 Chiều 18000 btu GVC18AL-K6NNC7A

Model: GVC18AL-K6NNC7A

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R32
 • Tính năng nổi bật: Wifi control, Cấp khi tươi, Real Cool, Turbo
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
Điều Hòa Tủ Đứng Gree T-Fresh 1 Chiều 24000 btu GVC24AM-K6NNC7B

Model: GVC24AM-K6NNC7B

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R32
 • Tính năng nổi bật: cấp khí tươi, thổi gió 4 hướng, tự động hiển thị mã lỗi
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
Điều Hòa Tủ Đứng Gree T-Fresh 1 Chiều 30000 btu GVC30AMXH-K6NNC7B

Model: GVC30AMXH-K6NNC7B

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R32
 • Tính năng nổi bật: cấp khí tươi, thổi gió 4 hướng, tự động hiển thị mã lỗi
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
Điều Hòa Tủ Đứng Gree T-Fresh 1 Chiều 42000 btu GVC42ALXH-M6NNC7B

Model: GVC42ALXH-M6NNC7B

 • Chức năng: 1 chiều lạnh
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R32
 • Tính năng nổi bật: cấp khí tươi, thổi gió 4 hướng, tự động hiển thị mã lỗi
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén
Điều Hòa Tủ Đứng Gree T-Fresh 2 Chiều 24000 btu GVH24AMXF-K3NTC7A

Model: GVH24AMXF-K3NTC7A

 • Chức năng: 2 chiều lạnh/sưởi
 • Dòng sản phẩm: Non Inverter
 • Gas R410A
 • Tính năng nổi bật: cấp khí tươi, thổi gió 4 hướng,sưởi thông minh
 • Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
 • Bảo hành: 02 năm cho sản phẩm, 03 năm cho máy nén

Điều Hòa Multi

Điều hòa multi Gree
Điều Hòa GMV S GREE 2 chiều inverter GMV-280WL/L-M

Model: GMV-280WL/L-M

Chức năng: 2 chiều lạnh-sưởi

Công nghệ: Inverter

Tính năng nổi bật: Dàn tản nhiệt 3 lớp, Tản nhiệt bằng Gas Lạnh, Công nghệ truyền thông CAN

-11%
Điều hòa Multi Gree 2
Điều Hòa Gree Multi XS Inverter GWCD(14)NK6FO/GWC(07/09)AABK6DNA1B/I (1 Nóng, 2 Lạnh)

Cam kết giá Điều Hòa Multi Gree GWCD(14)NK6FO/GWC(07/09)AABK6DNA1B/I rẻ nhất thị trường
Điện máy Hiếu Anh là nhà phân phối chính hãng Daikin
Bán buôn, dự án Điều Hòa Multi Gree GWCD(14)NK6FO/GWC(07/09)AABK6DNA1B/I số lượng lớn với giá cạnh tranh
Giao hàng toàn quốc: Tình trạng mới 100%
Bảo hành: 10 năm cho sản phẩm – 5 năm cho máy nén
☎ Hotline: 0936.366.629 để có giá tốt nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN LẠNH THĂNG LONG

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Cơ điện lạnh Thăng Long xin cám ơn quý khách đã ghé thăm và mua hàng trên website Tổng kho điều hòa Gree chính hãng giá tốt nhất của chúng tôi!

Trải qua hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực giải pháp điều hòa không khí, chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực điện máy – điện lạnh, cung cấp các giải pháp điều hòa không khí cho công trình khách sạn, văn phòng, bệnh viện, trung tâm thương mại, trung tâm tổ chức sự kiện, showroom, nhà xưởng, khu công nghiệp, biệt thự, chung cư cao cấp. Đặc biệt còn bao gồm các sản phẩm yêu cầu kỹ thuật đặc thù như vườn lan, tàu du lịch, phòng server, các nhà máy có tính chất ăn mòn, oxi hóa cao… chúng ta cũng đa từng có kinh nghiệm cung cấp.
Với phương châm tối ưu hóa giá trị tốt nhất về giải pháp và suất đầu tư hợp lý cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội, đội ngũ nhân sự của Thăng Long không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm quý báu để đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Bằng kinh nghiệm, uy tín và năng lực THANG LONG ICR .,JSC đã trở thành đối tác, đại lý ủy quyền của tập đoàn đa quốc gia Gree về sản phẩm và giải pháp điều hòa không khí tại Việt Nam.

Hệ sinh thái & chủng loại sản phẩm mà chúng tôi phân phối:

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất để đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng. Bên cạnh đó, Thăng Long ICR .,JSC cũng không ngừng tìm kiếm, sáng tạo và đổi mới để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của thị trường. Với việc sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trên khắp cả nước và các thương hiệu lớn như Vietcombank, Vietinbank, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá,  YodyVua Nệm5S FashionTổng công ty Xi măng Việt Nam – VICEM, Viettel, Chuỗi nhà máy giấy bao bì Jia Yang… đã khẳng định chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Do vậy, quý khách hàng có thể an tâm khi đặt hàng tại website dienmayhieuanh.vn của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện lạnh Thăng Long.

Để nhận thông tin hỗ trợ về dự án, sản phẩm, đặt hàng, tư vấn, giao hàng, bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN LẠNH THĂNG LONG

Nhà phân phối điều hòa không khí chính hãng

☑️ Địa chỉ: số 475 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

☑️ Showroom : CT2 Khu Đô Thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông

☑️ Tổng kho: 508 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

☑️ Kho Chi Nhánh Bắc Ninh: Khu công nghiệp Phù Chuẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

☑️ Kho Chi Nhánh Hà Đông, Hà Nội: Ba La, Hà Nội

☑️ Kho Chi Nhánh Hải Phòng: 145 Tây Sơn, Kiến An, Hải Phòng

☎ Bán Buôn : 0936366629 

☎ Bán Lẻ: 0966312839

☎ Dự án: tư vấn giải pháp, suất đầu tư: 0988069839